Firma Dosyası

Sayın YETKİLİ,
 
Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi “YKTS”  (Seri No: 1) gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerin (doğrudan ve dolaylı) bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla sistem devreye girmiştir.
İhracat ve ithalat yapmak isteyen firmaların aşağıdaki evrakları ihracat ve ithalattan önce tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Evraklar tarafımıza ulaştıktan sonra “YKTS” sistemine kaydınız firmamız tarafından yapılacaktır.


Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Gerekli Belgeler
(GÜMRÜK İDARESİNE “YKTS” TARAFIMIZDAN ELEKTRONİK İMZAYLA GÖNDERİLECEKTİR)

 1) Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa değişiklik vb. son hali) Güncel 1 Ad Oda Tastikli  Asıl
2) İmza Sirküleri Güncel   1 Ad  Asıl  
3) İmzaya Yetkili Şahısların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 1 Ad Noterden tastikli
4) Vergi Mükellefiyet  yazısı Güncel (İlgili vergi daire veya int.vergi dairesi) 1 Ad  Asıl
5) Oda Sicil Kayıt sureti veya Faaliyet Belgesi Güncel (son 3 aylık) 1 Ad Oda tastikli Asıl
6) Vekâletname  (Süresi biten firmalar için)  2 Ad Noterden Asıl
7)    Tareks Taahhütnamesi 1 Ad Noterden Asıl
8)   Tareks Dilekçesi / firma yetkilisi imzalayacaktır.  

  
NOT: GÜMRÜKTE (YKTS) SİSTEMİNDE KAYITLI OLAN FİRMALAR İÇİN SADECE VEKÂLETNAME VE TAREKS TAAHÜTNAMESİ ORJİNAL OLACAK, DİĞER 1, 2, 3, 4 ve 5 NOLU EVRAKLAR FOTOKOPİ YETERLİDİR.
Firma bilgilerinde  (imza sirküleri, sicil gazetesi, vb.)değişiklik olması halinde, 3 gün içinde   değişikliği gösterir belgenin aslı veya noter onaylı suretlerini tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Değişiklik belgeleri tarafımızdan elektronik imzayla imzalanarak Firma Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine aktarılacak ve gümrük idaresince onaylandıktan sonra işlemlere devam edilecektir.

 Siz Değerli Müşterimizden istediğimiz  belgelerin firmamıza zamanında gönderilmesi ve firmanızla ilgili herhangi bir değişiklik olduğu takdirde tarafımıza acilen bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

Bilgilerinize gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
 
Saygılarımızla,
Kemal DEMİR
Genel Müdür/Gümrük Müşaviri

Demirler Gümrük Müşavirliği © 2013 Tüm Hakları Korunmaktadır.