İthalat

 • İthal Edilecek Malzemenin Faturası
 • Banka Yazısı(Transfer Yazısı)
 • Navlun Faturası
 • ATR veya EUR-1 Belgeleri (AT ve EFTA. AKCT. S.T.A yapılan ülkeler için)
 • Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde)
 • Sigorta Poliçesi  ( Malın sigortası yapıldıysa )
 • Çeki Listesi veya Paket Listesi
 • Yatırım Teşvikli Olması Durumda;
  • Teşvik Belgesi Aslı 
  • İthal Makine Teçhizat Listesi
  • KDV İstisna Yazısı (İlgili Vergi Dairesinden Alınacak.)
 • Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumda belge fotokopisi

NOT: Malzemelerin müsaadeye tabi veya özel izin alınması gerekenler için bu belgelerin ibrazı şarttır.

Demirler Gümrük Müşavirliği © 2013 Tüm Hakları Korunmaktadır.