Evrak Başvuru Mercileri

DANIŞMANLIK
Dış ticaretin en önemli aşaması ithalat ve ihracat öncesi ve sonrasındaki danışmanlık faaliyetidir. Bilgileri yerinde, vaktinde, doğru olarak size sunmak ve bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak, ithal ve ihraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yapmak, problem çözmek, fikir üretmek öneri geliştirmek, ithalat ve ihracat öncesi izinlerini almak ve tüm sorunları önceden görerek sorunsuz, problemsiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak, şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda katma değer yaratacak belgeleri tespit ederek projelendirmek, yürütmek, sonuçlandırmak ve danışmanlık hizmetlerini vermek bizim işimizdir.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü
        Dahilde İşleme İzin Belgeleri
        Hariçte İşleme İzin Belgeleri
        Vergi Resim Harç İstisna Belgeleri
İthalat Genel Müdürlüğü
        Kota ve Gözetim Belgelerinin Alınması
        Tarife Kontenjanı Uygulamaları
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
        Faaliyet Ruhsatı
İhracatcılar Birliği Genel Sekreterliği
        İthalat Kayıt Belgesi
        Üyelik İşlemleri
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
        Teşvik Uygulama (Yatırım Teşvik)
Teknik Düzenlemeler ve Standartlar (TSE-CE)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

        Kontrol Belgesi

 

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
        Bitki Sağlık Sertifikası
        Uygunluk Belgeleri
        Üretim İzin Belgeleri
        Kontrol Belgeleri

 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü
        Kontrol Belgeleri
        Çevre İzin ve Lisans Belgeleri
        Geçici Faaliyet Belgesi

 

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

        Cites Belgesi

 

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
        İhtiyaç Muhafiyet Belgesi
        Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi
        Garanti Belgesi

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü
        İthal İzinleri

 

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
        Kontrol Belgeleri

 

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

        Solvent ve Bazı Petrol Bazlı Ürünlerin İthal İzinleri

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Tasfiye Hizmetler Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

ATR – EUR – 1 Tasdik ve Onay İşlemleri
        Kapasite Rapor Onayları

 

 

ELÇİLİKLER VE KONSOLOSLUKLAR

        Evrak Tasdik ve Vize İşlemleri

 


Demirler Gümrük Müşavirliği © 2013 Tüm Hakları Korunmaktadır.