Tarife Cetveli

Kısaltmalar ve Semboller
Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar 
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Fasıl 1

Canlı hayvanlar

Fasıl 2

Etler ve yenilen sakatat

Fasıl 3

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Fasıl 4

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

Fasıl 5

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

 

BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER

 

Fasıl 6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

Fasıl 7

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Fasıl 8

Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları

Fasıl 9

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

Fasıl 10

Hububat

Fasıl 11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

Fasıl 13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

Fasıl 14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

 

BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN
PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;
HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

 

Fasıl 15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

 

BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE
SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

 

Fasıl 16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

Fasıl 17

Şeker ve şeker mamulleri

Fasıl 18

Kakao ve kakao müstahzarları

Fasıl 19

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

Fasıl 20

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Fasıl 21

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Fasıl 22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Fasıl 23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

Fasıl 24

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

 

BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER

 

Fasıl 25

Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

Fasıl 26

Metal cevherleri, cüruf ve kül

Fasıl 27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

 

BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

 

Fasıl 28

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri

Fasıl 29

Organik kimyasallar

Fasıl 30

Eczacılık ürünleri

Fasıl 31

Gübreler

Fasıl 32

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler

Fasıl 33

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

Fasıl 34

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

Fasıl 35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

Fasıl 36

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Fasıl 37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

Fasıl 38

Muhtelif kimyasal ürünler

 

BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

 

Fasıl 39

Plastikler ve mamulleri

Fasıl 40

Kauçuk ve kauçuktan eşya

 

BÖLÜM VIII
DERİLER, KÖSELELER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA;
SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL
ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN
MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

 

Fasıl 41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

Fasıl 42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

Fasıl 43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

 

BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN
MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ
DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ
VE HASIRCI EŞYASI

 

Fasıl 44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

 

Ek.: Bazı tropik ağaçların isimlendirilmeleri

Fasıl 45

Mantar ve mantardan eşya

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

 

BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ
KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI
VE HURDALAR; KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

 

Fasıl 47

Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Fasıl 49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

 

BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

 

Fasıl 50

İpek

Fasıl 51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Fasıl 52

Pamuk

Fasıl 53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

Fasıl 54

Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

Fasıl 55

Sentetik ve suni devamsız lifler

Fasıl 56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

Fasıl 57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

Fasıl 58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

Fasıl 59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

Fasıl 60

Örme mensucat

Fasıl 61

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 62

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

 

BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ,
BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KAMÇILAR,
KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER
VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER;
İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

 

Fasıl 64

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

Fasıl 65

Başlıklar ve aksamı

Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

 

BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ
MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ;
CAM VE CAM EŞYA

 

Fasıl 68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Fasıl 69

Seramik mamulleri

Fasıl 70

Cam ve cam eşya

 

BÖLÜM XIV
TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ
TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA
METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT
MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

 

Fasıl 71

Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

 

BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

 

Fasıl 72

Demir ve çelik

Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya

Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya

Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

Fasıl 76

Aluminyum ve aluminyumdan eşya

Fasıl 77

(İleride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 78

Kurşun ve kurşundan eşya

Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya

Fasıl 80

Kalay ve kalaydan eşya

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

Fasıl 82

Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya

 

BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ:
BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE
KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR,
TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE
KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE
MAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM,
PARÇA VE TEFERRUATI

 

Fasıl 84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Fasıl 85

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI

 

Fasıl 86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

Fasıl 87

Kara nakil vasıtaları ve bunların aksam, parça ve aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç)

Fasıl 88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 89

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

 

BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR
ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR;
SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM,
PARÇA VE AKSESUARI

 

Fasıl 90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

 

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA

 

Fasıl 94

Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Fasıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya

 

BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

 

Fasıl 97

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

 

* * *

Fasıl 98

(Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 99

(Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Demirler Gümrük Müşavirliği © 2013 Tüm Hakları Korunmaktadır.