Demirler Gümrük Müşavirliği

YARARLI BİLGİLER

Risk Analizi

Gümrüklerde neden risk analizi yapılır?

Gümrük idareleri, uluslararası ticaretin yasal zeminde gerçekleşmesini sağlamak için, bir taraftan ticareti kolaylaştırıcı düzenlemeler ve uygulamalar yaparken, bir yandan da yasadışı ticareti engellemek gibi önemli bir görevi yerine getirirler. Günümüzde dünya gümrüklerinin gündemindeki önemli kavramlar olan risk analizi ve risk yönetimi, gümrük işlemlerindeki risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi için yapılan çalışmaları kapsar. 

İhracat Numunesi

Ürünün numunesini göndermek istiyorsanız ne yapacaksınız?

İhracat bağlantısı kurduğunuz yurt dışındaki alıcınız, ürünü satın alıp almamaya karar vermeden önce ürünün numunesini görmek isteyebilir. Numunelerin gümrük işlemleri yapılırken, standart bir ithalat veya ihracat işleminden farklı ve daha kolaylaştırılmış bir şekilde gümrük beyanında bulunulmaktadır. Bu şekilde yapılan gümrük beyanında Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) adı verilen bir beyanname kullanılmaktadır.

Türkiye- AB Gümrük Birliği

Bir malın serbest dolaşımda olduğu nasıl belgelenir?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ticarete konu edilen gümrük birliği kapsamındaki bir malın, Avrupa Birliği veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğunu ispatlamak üzere ihracatçı ülkenin yetkili makamları tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir. Bu belgenin, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine sunulması halinde gümrük işlemlerinde Gümrük Birliği uyarınca sağlanan vergi muafiyetinden faydalanılması mümkün olur.

Beyanın Kontrolü

Gümrük beyanı nasıl kontrol edilir?

Gümrük beyanınız gümrük idaresi tarafından dört şekilde kontrol edilir:
1. Kırmızı Hat Kontrolü,
2. Sarı Hat Kontrolü,
3. Mavi Hat Kontrolü,
4. Yeşil Hat Kontrolü: Gümrük beyanı kapsamındaki eşya belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmaz.

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi’nin avantajları nelerdir?

İhraç edeceğiniz eşyanın üretiminde kullanacağınız hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergileri ödeyebilir; imal edilen ürün ihraç edildikten sonra, ödediğiniz vergileri geri alabilirsiniz. Bu uygulama “Geri Ödeme Sistemi” olarak adlandırılır.