Demirler Gümrük Müşavirliği

EVRAK BAŞVURU MERCİLERİ

DANIŞMANLIK 

Dış ticaretin en önemli aşaması ithalat ve ihracat öncesi ve sonrasındaki danışmanlık faaliyetidir. Bilgileri yerinde, vaktinde, doğru olarak size sunmak ve bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak, ithal ve ihraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yapmak, problem çözmek, fikir üretmek öneri geliştirmek, ithalat ve ihracat öncesi izinlerini almak ve tüm sorunları önceden görerek sorunsuz, problemsiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak, şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda katma değer yaratacak belgeleri tespit ederek projelendirmek, yürütmek, sonuçlandırmak ve danışmanlık hizmetlerini vermek bizim işimizdir.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
        Dahilde İşleme İzin Belgeleri         Faaliyet Ruhsatı         Teşvik Uygulama (Yatırım Teşvik)
        Hariçte İşleme İzin Belgeleri İhracatcılar Birliği Genel Sekreterliği Teknik Düzenlemeler ve Standartlar (TSE-CE)
        Vergi Resim Harç İstisna Belgeleri         İthalat Kayıt Belgesi Piyasa Gözetimi ve Denetimi
İthalat Genel Müdürlüğü         Üyelik İşlemleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
        Kota ve Gözetim Belgelerinin Alınması Gümrükler Genel Müdürlüğü Tasfiye Hizmetler Genel Müdürlüğü
        Tarife Kontenjanı Uygulamaları Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kontrol Belgesi
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü         Uygunluk Belgeleri         Kontrol Belgeleri
        Bitki Sağlık Sertifikası         Üretim İzin Belgeleri         Cites Belgesi
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü
        Kontrol Belgeleri
        Çevre İzin ve Lisans Belgeleri
        Geçici Faaliyet Belgesi

 

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
        İhtiyaç Muhafiyet Belgesi
        Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi
        Garanti Belgesi
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
        İthal İzinleri

 

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
        Kontrol Belgeleri
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
EPDK_
Solvent ve Bazı Petrol Bazlı Ürünlerin İthal İzinleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
ATR – EUR – 1 Tasdik ve Onay İşlemleri
        Kapasite Rapor Onayları

 

ELÇİLİKLER VE KONSOLOSLUKLAR
Evrak Tasdik ve Vize İşlemleri