Demirler Gümrük Müşavirliği

ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİMİZ

Dış Ticaretin en önemli aşaması ithalat ve ihracat öncesi ve sonrasındaki danışmanlık faaliyetidir. Bilgileri yerinde, vaktinde, doğru olarak size sunmak ve bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak, ithal ve ihraç edeceğiniz malzemelerin fizibilite çalışmalarını yapmak, problem çözmek, fikir üretmek, öneri geliştirmek, ithalat ve ihracat öncesi izinlerini almak ve tüm sorunları önceden görerek sorunsuz, problemsiz ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlamak, şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda katma değer yaratacak belgeleri tespit ederek projelendirmek, yürütmek, sonuçlandırmak ve danışmanlık hizmetlerini yüksek kalitede vermek bizim işimizdir.

Firmalarımızın Gümrük Mevzuatı, Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracatta Devlet Destekleri, Hibeler, AB Uyum Programları, İthal İzinler/Kontrol Belgeleri ve Dış Ticaret alanında ihtiyaç duyulan tüm konularda, uzman kadromuz ile ücretsiz eğitim hizmetleri vermekteyiz.

ÜCRETSİZ EĞİTİM KONULARIMIZ

GÜMRÜK MEVZUATI
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS – Yeşil Hat)
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi (OKSB – Mavi Hat)
İthalat ve İhracatın Altın Kuralları
İthalat ve İhracatta Hat Kriterleri Ve Belgeleri Tanıma
Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri
Demirler Gümrük Tek Pencere E-Takip Sistemi
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Tarife / Kıymet / Menşe
Sonradan Kontrol Çalışması
Bağlayıcı Tarife / Bağlayıcı Menşei Bilgileri
Uluslararası Anlaşmalar / İkili Anlaşmalar
Tasfiye Yönetmeliği
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
Nihai Kullanım / Hariçte İşleme İzni
Diğer Mevzuatlar

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Tanımlar, Belgenin Anlatımı
Destek Unsurları
Belgeyi Alma Şartları
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Belgenin Doğru ve Verimli Kullanılması (YTB iç eğitim)

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ / İZNİ
Tanımlar, Belgelerin Anlatımı
Destek Unsurları
Belgeleri Alma Şartları
Belgelerin Kullanım Programı (DİİB iç eğitim)
İkincil İşlem Görmüş Ürün
Yan Sanayici
Sübvanse Ürünler (Şeker, Süt Tozu, TMO, Tarımsal İade)
GTİP Çalışması (Hem İhracat Hem İthalat)
Hammadde Alımından Nihai Ürüne Kadar Üretim Akışını,
Ticaret vs. Bakanlık Mevzuatları Açısından İnceleme

İSO 27001 Bilgi Güvenliği, Belgelendirme ve Eğitim
Kapasite Raporu Çalışması
Reçete Çalışması

İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ
GENEL
Pazar Araştırması
Ofis Mağaza
TURQUALITY
Marka Desteği
Belgelendirme Destekleri

HİBELER
AR-GE Destekleri
AR-GE Merkezi
SAN-TEZ
TUBITAK
KOSGEB

AB UYUM PROGRAMLARI
Kırsal Kalkınma
Kalkınma Ajansı
İpard

İTHAL İZİNLERİ / KONTROL BELGELERİ
İSGÜM / EPDK
Tarife Kontenjanı
Kullanılmış Makine Talepleri
Şeker Kurumu
Sağlık Bakanlığı İzin, Kontrol Ve Bildirimleri

YAPTIĞIMIZ EĞİTİMLER

Firmalarınızın talepleri doğrultusunda iştigal alanlarına göre, alanlarında uzman Eğitim Komitemiz tarafından sözlü veya yazılı periyodik olarak ücretsiz eğitimler vermekteyiz.

  • Ücretsiz eğitimlerden faydalanabilirsiniz.Alanında Uzman eğitmenlerimizden, ücretsiz olarak sizlerde faydalanabilirsiniz.