Demirler Gümrük Müşavirliği

GEREKLİ EVRAKLAR

Firma Dosyası

Sayın YETKİLİ,

Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi “YKTS”  (Seri No: 1) gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerin (doğrudan ve dolaylı) bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla sistem devreye girmiştir.
İhracat ve ithalat yapmak isteyen firmaların aşağıdaki evrakları ihracat ve ithalattan önce tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Evraklar tarafımıza ulaştıktan sonra “YKTS” sistemine kaydınız firmamız tarafından yapılacaktır.

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Gerekli Belgeler
(GÜMRÜK İDARESİNE “YKTS” TARAFIMIZDAN ELEKTRONİK İMZAYLA GÖNDERİLECEKTİR)

1) Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, varsa değişiklik vb. son hali) Güncel 1 Ad Oda Tastikli  Asıl
2) İmza Sirküleri Güncel 1 Ad  Asıl
3) İmzaya Yetkili Şahısların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 1 Ad Noterden tastikli
4) Vergi Mükellefiyet  yazısı Güncel (İlgili vergi daire veya int.vergi dairesi) 1 Ad  Asıl
5) Oda Sicil Kayıt sureti veya Faaliyet Belgesi Güncel (son 3 aylık) 1 Ad Oda tastikli Asıl
6) Vekâletname  (Süresi biten firmalar için) 2 Ad Noterden Asıl
7) Tareks Taahhütnamesi 1 Ad Noterden Asıl
8) Tareks Dilekçesi / firma yetkilisi imzalayacaktır.
İhracat İçin Gerekli Evraklar
 • İhracatçılar Birliğine Kaydının Yapılmış Olması (Tarafımızdan Yaptırılır)
   • Firma dosya tescili için gerekli olan belgelerin fotokopisi
   • Birlik Kayıt Müracaat Formu
   • Taahhütname
 • İhraç Edilecek Malzemenin Faturası
 • Çeki Listesi veya Paket Listesi
 • ATR – EUR-1 – Menşei Belgesi
 • Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumda belge fotokopisi

NOT:   İhracı müsaadeye tabi veya özel izin alınması gereken malzemeler için bu belgelerin ibrazı şarttır.

İthalat İçin Gerekli Evraklar
 • İthal Edilecek Malzemenin Faturası
 • Banka Yazısı(Transfer Yazısı)
 • Navlun Faturası
 • ATR veya EUR-1 Belgeleri (AT ve EFTA. AKCT. S.T.A yapılan ülkeler için)
 • Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde)
 • Sigorta Poliçesi  ( Malın sigortası yapıldıysa )
 • Çeki Listesi veya Paket Listesi
 • Yatırım Teşvikli Olması Durumda;
   • Teşvik Belgesi Aslı
   • İthal Makine Teçhizat Listesi
   • KDV İstisna Yazısı (İlgili Vergi Dairesinden Alınacak.)
 • Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumda belge fotokopisi

NOT: Malzemelerin müsaadeye tabi veya özel izin alınması gerekenler için bu belgelerin ibrazı şarttır.