“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile; siz değerli firmamızın kaç adet yeşil pasaport müracaatı yapmaya hak kazandığını vergi numaranız ile bu adresten ( http://devletyrd.oaib.org.tr/pasaport/ ) öğrenebilirsiz. Yeşil pasaport için bağlı olduğunuz ihracatçı birliği ile iletişime geçerek müracaatta bulunabiliriz.

Müracaat için gerekli belgeler:

İhracatçı Birliği’ne sunulacaklar:

1- İhracatçı Firma Yetkilileri için hususi damgalı pasaport talep formu (Eksiksiz doldurulmalıdır, Formun ön ve arka yüzü tek sayfa, arkalı önlü ve ıslak imzalı olmalıdır).
2- 1 adet fotoğraf.
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı İhracatçı Birliği tarafından görülmek suretiyle).
4- Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
5- Firmanın adına düzenlenmiş firmanın ticaret unvanı ve adresinin yer aldığı noter onaylı 6 aydan eski olmayan güncel imza sirküleri.
6- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük 3 aylık SGK bildirgesinin aslı. (E-Bildirge kabul edilir).
7- Müracaat sahibi firma sahibi veya ortağı ise firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisi.

Bölge Müdürlüğü’ne sunulacaklar:

1- İhracatçı Birlikleri tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili Bölge Müdürlüğü’nü muhatap İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği yazısı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne sunulacaklar:

1- Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış Pasaport Talep Formu.
2- İlgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne muhatap Bölge Müdürlüğü yazısı.
3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı.
4- Pasaport alacak kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun).
5- Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
6- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.

Tüm detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://oaib.org.tr/Haberler/8149/iHRACATCILARA-HUSUSi-PASAPORT